Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

Provstepena presuda Kantonalnog suda U Tuzli

20.03.2019.

         Kantonalni sud u Tuzli, odlučujući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona broj T03 0 KT 0062772 18 2 od 20.06.2018. godine, koja je potvrđena dana 21.06.2018.godine, nakon održanog pretresa u prisustvu tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, optuženog Fehima Zulića i njegovog branioca, advokata Hećimović Bakira, dana 15.03.2019.godine donio i u prisustvu stranaka i branioca optuženog javno objavio

 

U IME FEDERACIJE BOSJE I HERCEGOVINE !

 

P R E S U D U

 

 

Optuženi FEHIM ZULIĆ sa ličnim podacima kao u spisu predmeta, NK radnik, nezaposlen, neoženjen, pismen, sa  završenom osnovnom školom, lošeg imovnog stanja, osuđivan kao prema podacima iz kaznene evidencije.

 

K R I V  J E

 

         za krivično djelo  ubistvo iz člana 166. stav  2. tačka a) u vezi sa stavom 1.  Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 31. istog Zakona,

 

         za krivično djelo oduzimanje tuđe pokretnine iz člana 291. stav 2. u vezi  sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 31. istog zakona

 

         za krivično djelo neovlašteno nabavljanje, držanje i predaja oružja i bitnih dijelova za oružje iz člana 72. Zakona o oružju i municiji „Službene novine Tuzlanskog kantona broj 17 od 31.12.2015 godine,

 

 

         za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i municije iz člana 371. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 31. istog Zakona,

 

         pa se optuženom Zulić Fehimu, uz primjenu člana 54. stav 1. i člana  49. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđuju kazne zatvora i to:

 

 

za krivično djelo  ubistvo iz člana 166. stav  2. tačka a) u vezi sa stavom 1.  Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 31. istog Zakona, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 (trideset) godine;

 

za krivično djelo oduzimanje tuđe pokretnine iz člana 291. stav 2. u vezi  sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 31. istog zakona kazna zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca

 

za krivično djelo neovlašteno nabavljanje, držanje i predaja oružja i bitnih dijelova za oružje iz člana 72. Zakona o oružju i municiji „Službene novine Tuzlanskog kantona broj 17 od 31.12.2015 godine, kazna zatvora u trajanju od tri mjesec;

 

za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i municije iz člana 371. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 31. istog Zakona, kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci

 

         pa se, optuženom Zulić Fehimu, na osnovu člana 54. stav 2. tačka a) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

 

IZRIČE

 

JEDINSTVENA KAZNA DUGOTRAJNOG ZATVORA

U TRAJANJU OD 31 (trideset jednu) GODINU

 

         Na osnovu člana 54. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, optuženom se u izrečenu kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 26.03.2017.godine do 26.04.2017.godine i od 26.03.2018.godine, pa nadalje.

 

         Na osnovu člana 78. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, od optuženog se oduzima vatreno oružje, puška tip AK-47 Kalašnjikov, odnosno njena rumunska modifikacija marke „PM“ model 63 (sa fiksnim kundakom), kalibra 7,62 mm, fabričke oznake „AEA 3679“, okvir za municiju sa 2 (dva) komada bojeve municije kalibra 7,62 x 39 mm, okvir za municiju sa 25 (dvadeset pet) komada bojeve municije kalibra 7,62 x 39 mm,

 

         Na osnovu člana 202. stav 4. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, optuženi se oslobađa dužnosti da naknadi troškove krivičnog postupka.

 

         Na osnovu člana 212. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine oštećeni Hajdarević Senaid i Hajdarević Sedin, upućuju se da imovinskopravni zahtjev mogu ostvarivati u parničnom postupku.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh