• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost Okružnog privrednog suda Trebinje

  11.10.2011.

  Nadležnosti sudova republike Srpske regulisane su Zakonom o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 111/04 i 115/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08, 58/09 i 116/09).

   

  Mjesna nadležnost Okružnog privrednog suda Trebinje

   

  Okružni privredni sudovi, kao prvostepeni, osnivaju se za područje koje pokrivaju Okružni sudovi.

  Sjedište Okružnih privrednih sudova je u Banjoj Luci, Bijeljini, Doboju, Trebinju i Istočnom Sarajevu.

  Okružni privredni sud u Trebinju je mjesno nadležan za područje Okružnog suda u Trebinju, to jeste za područje Osnovnih sudova u Trebinju i Foči.

  Okružni privredni sud Trebinje pokriva područja opština: Trebinje, Ljubinje, Berkovići, Bileća, Istočni Mostar, Nevesinje, Gacko,  Foča, Kalinovik i Čajniče.

   

  Stvarna nadležnost okružnih privrednih sudova

   

  Okružni privredni sudovi u prvom stepenu odlučuju:

   

  a) u parničnim i vanparničnim sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu

  pravnog prometa robe, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na

  nekretninama, kao i na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje

  stranke u postupku pravno ili fizičko lice, koje u svojstvu samostalnog preduzetnika i u

  drugom svojstvu obavlja privrednu ili drugu registrovanu djelastnost u vidu osnovnog ili

  dopunskog zanimanja;

  b) u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i na nutrašnjim

  vodama, kao i u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu

  putnika;

  v) u sporovima koji se odnose na avione, kao i u sporovima na koje se primjenjuje

  vazduhoplovno pravo, osim sporova o prevozu putnika;

  g) u sporovima iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine;

  d) u sporovima nastalim povodom djela za koje se tvrdi da predstavljaju nelojalnu

  konkurenciju ili monopolistički sporazum;

  đ) u postupcima stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i svim sporovima koji

  nastanu u toku i povodom sporovođenja postupka stečaja i likvidacije;

  e) u poslovima registracije pravnih lica ili samostalnih preduzetnika uređenih

  Zakonom o upisu poslovnih subjekata u sudski registar;

  ž) o sprovođenju izvršnog postupka po pravosnažnim presudama privrednih sudova;

  z) o određivanju mjera osiguranja;

  i) o pružanju pravne pomoći sudovima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovni iz

  svoje nadležnosti;

  j) o vršenju poslova međunarodne pravne pomoći iz svoje nadležnosti;

  k) o sporovima koji nastanu stranim ulaganjem;

  l) o vršenju i drugih poslova uređenih zakonom.

   

   

  863 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1