• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja iz registra privrednih subjekata

  Uvjerenja iz registra privrednih subjekata

  11.10.2011.

  Izvodi i uvjerenja

  Registar poslovnih subjekata Okružnog privrednog suda izdaje :

   

        1.) Aktuelni izvod iz sudskog registra (sadrži aktuelne podatke)

        2.) Istorijski izvod (sadrži podatke svih prethodnih upisa hronološki)

        3.) Uvjerenje da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja, niti likvidacioni postupak,  da pravno lice nije predmet postupka za proglašenje stečaja niti izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju.

        4.) Uvjerenje o činjenicama upisanim u registar

   

  U zahtjevu za izdavanje uvjerenja obavezno naglasiti u koju svrhu se uvjerenje izdaje.

   

  Zahtjevi za izdavanje izvoda i uvjerenja predaju se na šalteru APIF-a, gdje se i preuzimaju. Uz zahtjev za izdavanje aktuelnog i istorijskog izvoda priložiti dokaz o uplati takse u iznosu od 10,00 KM .

  Za uvjerenja o činjenicama upisanim u registar taksa se ne naplaćuje.
  Taksa se uplaćuje na:

  Žiro račun broj : 5510010000891556
  Primalac: Budžet RS
  Vrsta prihoda: 722211
  Budžetska organizacija: 1089001
  Svrha doznake: sudska taksa
  Iznos za uplatu : ________KM

  1576 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1