• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Opšte informacije

  01.02.2012.

  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom privrednom sudu Trebinje, članom 4. utvrđena su radna mjesta, njihov opis, broj radnika koji je potreban za izvršenje poslova, stručna sprema i ostali opšti i posebni uslovi koje radnici moraju da ispunjavaju. Pravilnikom je utvrđen i opis poslova, stručna sprema i ostali opšti i posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju.

  Zavisno od potrebe posla koji se obavlja,predsjednik suda može raspisati javni konkurs ili oglas radi zasnivanja radnog odnosa na određeno ili neodređeno vrijeme.

  Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radnike propisani su u članu 29. Zakona o državnim službenicima (Sl.gl.RS br.118/08), a koji se primjenjuje i na radnike suda, shodno članu 55. Zakona o sudovima Republike Srpske (Sl.gl.RS br.111/04), ako zakonom nije drugačije određeno.

  Opšti uslovi za kandidata su:

  -          da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

  -          da je stariji od 18 godina,

  -          da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  -          da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

  -          da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudu.

   

  Pored naprijed navedenih uslova, potrebno je da kandidat i spunjava i posebne uslove:

        -          odgovarajuća školska sprema,

  -          odgovarajuće radno islustvo u traženom stepenu obrazovanja i

  -          položen pravosudni ili stručni ispit.

    

  Sve molbe za prijem u radni odnos predaju se na pisarnici suda, ili putem pošte na adresu:

  Okružni privredni sud Trebinje

  Kralja Petra I Oslobodioca bb
  89101 Trebinje
  Republika Srpska
  Bosna i Hercegovina

  Sudije i stručni saradnici biraju se na način i u postupku propisanom Zakonom o visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

  Prijem ostalih radnika u sudu u nadležnosti je Predsjednika suda.

  Predsjednik suda raspisuje javni konkurs ili oglas radi zasnivanja radnog odnosa na određeno ili neodređeno vrijeme

   

  608 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1