• logo
 • osnovna stranica

 • Okružni privredni sud u
  Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Registar privrednih subjekata

  Registar privrednih subjekata

  06.02.2012.

  Okružni privredni sud Trebinje, u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima vrši upis u sudski registar poslovnih subjekata po principima utvrđenim u Zakonu o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 42/2005).

  Predmet rada sudskog registra jeste postupanje po sudsko-registarskim predmetima koji se odnose se na vođenje evidencije o pravnim licima – subjektima upisa, od konstituisanja istih – osnivanja, do okončanja postojanja istih – brisanja iz sudskog registra. U sudski registar upisuju se svi osnovni podaci o subjektu upisa kao i svaka promjena kod subjekta upisa.

  Na osnovu službenie evidencije sudskog registra stranke dobijaju podatke koji se odnose na status subjekta upisa (uvjerenja stečaj, likvidacija…), aktuelni izvod iz sudskog registra (aktuelno stanje), istorijski izvod iz sudskog registra ( podatke iz evidencije subjekta upisa od osnivanja do zadnje promjene).

  Subjekti obavezni na registraciju su svi oblici privrednih društava - preduzeća i njihovog povezivanja, javna preduzeća, preduzeća koja imaju javna ovlašćenja, ustanove, javne korporacije, poslovna udruženja, zadruge, zadružni savezi i drugi subjekti određeni posebnim zakonima.

   

  U registar se upisuje :

  - osnivanje, povezivanje i prestanak subjekta upisa,

  - osnivanje, odnosno prestanak dijela subjekta upisa,

  - sve statusne promjene, uključujući i promjene oblika organizovanja subjekta,

  - podaci o subjektu upisa koji su od značaja za pravni promet i njihova izmjena,

  - podaci u vezi sa stečajnim, odnosno likvidacionim postupkom,

  - podaci o pokretanju postupka brisanja subjekta registracije,

  - drugi podaci utvrđeni zakonom o registraciji poslovnih subjekata i drugim posebnim zakonima

   

  Pored navedenog u registar se upisuje zabrana obavljanja djelatnosti na osnovu pravosnažnog rješenja nadležnog organa, privremene mjere, odnosno zabilješke o odlukama donesenim u skladu sa drugim propisima.

   

  U kancelariji registra privrednih subjekata stranka može dobiti informaciju  :

   

  -         o broju predmeta

  -         informacije o kretanju predmeta

  -         zahtjevom tražiti razgledanje i prepisivanje spisa

  -         zahtjevom tražiti aktuelni izvod iz sudskog registra

  -         zahtjevom tražiti istorijski izvod iz sudskog registra

   

  Prijave za registraciju kao i različiti zahtjevi zaprimaju se na šalteru pisarnice registra. Radno vrijeme pisarnice sa strankama je svakim radnim danom od  7 do15 časova.

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1