• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Uvjerenja i potvrde

  11.10.2011.

  Uvjerenja i potvrde

  Okružni privredni sud izdaje slijedeća uvjerenja i potvrde:

   

  1.)     Aktuelni izvod iz sudskog registra

  2.)   Istorijski izvod (sadrži podatke svih prethodnih upisa hronološki)

  3.)    Uvjerenje da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja, niti likvidacioni postupak, da pravno lice nije predmet postupka za proglašenje stečaja niti izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju.

  4.)  Uvjerenje o činjenicama upisanim u registar.

  5.)     Potvrda da se nad pravnim licem ne vodi parnični ni izvršni postupak kod ovog suda.

  U zahtjevu za izdavanje  uvjerenja obavezno  je naglasiti u koju svrhu se izdaje. 

  Iznos sudske takse za aktuelni i istorijski izvod iznosi 10 KM. . 

  Zahtjevi za izdavanje izvoda i uvjerenja predaju se na šalteru APIF-a, izuzev potvrde iz tačke 5, čiji se zahtjev predaje u pisarnici suda.

    

  Taksa se uplaćuje na:

  Žiro račun broj : 5510010000891556
  Primalac: Budžet RS
  Vrsta prihoda: 722211
  Budžetska organizacija: 1089001
  Svrha doznake: sudska taksa
  Iznos za uplatu : ______ KM


  932 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1