Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

PROGRAM POČETNE OBUKE I PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA SUDIJA I TUŽILACA ZA 2018. GODINU

08.01.2018.

Poštovane/i,

S posebnim zadovoljstvom Vam predstavljamo  Program početne obuke i program stručnog usavršavanja za 2018. godinu kreiran i sačinjen od Centra za edukaciju sudija i tužilaca a odobren od  Visokog sudskog i tužilačkog vijeće Bosne i Hercegovine.

Uvažavajući prvenstveno prijedloge i preporuke pravosudnih institucija za obukom kao i obaveze prema strateškim dokumentima u Bosni i Hercegovini, te preporuke stalne komisije za edukaciju VSTV BiH, kreirali smo Program početne obuke i program stručnog usavršavanja za 2018. godinu, koji obuhvata oko 170 edukativinh aktivnosti koje će biti realizirane u okviru početne, kontinuirane i specijalističkih obuka.

Za više informacija možete se obratiti Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH putem e-mail adrese: cestfbih@cest.gov.ba  ili telefonom +387 33 562 550.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Program 2018. godina