Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Trebinju

Pristup sudskim predmetima putem Interneta

06.10.2011.

Modul za pristup sudbenim predmetima putem interneta omogućava strankama, njihovim zakonskim zastupnicima, punomoćnicima , autorizirani pristup podacima koji su registrirani u Sustavu za upravljanje sudbenim predmetima i to korištenjem broja predmeta i jedinstvenog pristupnog koda, odnosno korištenjem korisničkog računa.

Stranke mogu postati korisnici servisa na način da upute usmeni zahtjev za izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda  (JPK) službeniku u sudskoj pisarnici, uz predočenje broja sudskog predmeta kome žele ostvariti pristup putem interneta i lične karte. Službenik u sudskoj pisarnici će stranci izdatiPotvrdu o izdavanju koda”, na kojoj su ispisani Broj sudskog predmeta (BSP) koji jednoznačno označava sudski predmet i

 

Jedinstveni pristupni kod (JPK) koji na jedinstven način identificira stranku u sudskom postupku.

Nakon što dobiju potvrdu koja sadrži BSP i JPK, korisnici servisa će moći ostvariti pregled podataka o sudskom predmetu nakon uspješno izvršene autentifikaciji putem adrese:  http://pravosudje.ba/predmeti.

Prijava i korištenje web servisa je moguća na dva načina:
1)
korištenjem kombinacije BSP-a i JPK-a ili
2)
korištenjem korisničkog računa, koji je posebno koristan za advokate i stranke koje imaju veći broj predmeta pred sudovima.

Neophodne informacije o pristupu i načinima pregleda podataka, korisnici servisa mogu pročitati u Uputstvu o korištenju web servisa (http://pravosudje.ba/predmeti/uputstvo), Često postavljanim pitanjima (http://pravosudje.ba/faq) ili dobiti u pisarnicama sudova.

Ukoliko imate problema prilikom korištenja ovog servisa, možete se obratiti Timu za podršku korisnicima putem elektronske pošte predmeti@pravosudje.ba.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

ANI2bfc4e_Internet_ilustracni_foto.jpg