Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Da li se u bazi nalaze odluke svih sudova u BiH?

12.05.2008.

Ne, baza trenutno sadrži odluke entitetskih vrhovnih sudova, Suda BiH, te odluke Apelacionog suda Brčko distrikta. Baza takođe sadrži nižestepene odluke vezane sa naprijed navedenim odlukama, kao i odluke Ustavnog suda BiH, ukoliko je odlučivao po aplecaiji na odluke sadržane u bazi.

 

Na ovaj način nastojimo uspostaviti pregled svih odluka donesenih u jednom predmetu u različitim stadijima postupka.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh