Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

mail print fav manja slovaveca slova

INFORMACIJA ZA MEDIJE

10.03.2021.

INFORMACIJA ZA MEDIJE

Sarajevo, 10.03.2021. – USAID podržao saradnju Kantonalnog tužilaštva i sudova u Tuzlanskom kantonu

Danas je u Tuzli održan sastanak između Općinskog, Kantonalnog suda i Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, uz podršku USAID-ovog projekta Pravosuđe protiv korupcije. Sastanak je jedan u nizu međuinstitucionalnih sastanaka u pravosuđu koje organizira Projekt s ciljem da ohrabri praksu redovne komunikacije i koordinacije između rukovodstva odnosno uprave sudova i tužilaštava kako bi se razmotrila organizaciona pitanja koja utiču na efikasnost procesuiranja predmeta visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala. Na sastanku je bilo riječi o provođenju strateških planova za rad na predmetima visokog nivoa, organizacionim problemima u realizaciji tih planova i mogućim rješenjima. Predložene su konkretne mjere za povećanje efikasnosti postupanja u ovim predmetima koje će svaka institucija posebno usvojiti i uvrstiti u svoje godišnje programe ili planove rada.

Tokom 2020. i 2021. godine USAID je Općinskom sudu, Kantonalnom sudu i Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona donirao zaštitni pleksiglas za prevenciju širenja koronavirusa i IT opremu u vrijednosti od 80 hiljada konvertibilnih maraka.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Odluka o stavljanju van snage odluke o izmjeni i dopuni o organizaciji rada u Kantonalnom sudu u Tuzli

29.01.2021.

Za više informacija možete pogledati u prilogu.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Nepravosnažna presuda kojom je optuženog ELDINA BRČANINOVIĆA

14.01.2021.

Kantonalni sud u Tuzli je po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona donio nepravosnažnu presudu kojom je optuženog ELDINA BRČANINOVIĆA, bivšeg direktora u privrednom društvu “Konjuh” d.d. Živinice, zbog  produženog krivičnog djelo Zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 55. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, osudio

          na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

          Također, istom presudom optuženom se izriče sigurnosna mjera zabrane vršenja poziva, aktivnosti ili funkcije, i to zabrana obavljanja dužnosti direktora u privatnim i javnim preduzećima, ustanovama i organima uprave u Bosni i Hercegovini u trajanju od 5 (pet) godina, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove sigurnosne mjere.

          Na osnovu člana 212. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine optuženi Eldin Brčaninović se obavezuje da oštećenom „Konjuh“ d.d. u stečaju Živinice isplati iznos od 105.000,00 KM na ime naknade štete, u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

 

 

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

07.01.2021.

Više informaicja možete pogledati u prilogu.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Potvrđena presuda Kantonalnog suda u Tuzli

28.12.2020.

Presuda ovog suda broj  03 0 K 015476 18 K 2  od 29.07.2019.godine, kojom je optuženi AGAN BEŠIĆ, zbog  krivičnog djela: teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, oslobođen od optužbe, POTVRĐENA je odlukom VSFBIH broj 03 0 K 015476 19 Kž 2  od 19.11.2020.godine.

 

 

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Odluka o izmjeni i dopuni o organizaciji rada u Kantonalnom sudu u Tuzli

15.12.2020.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh