Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

mail print fav manja slovaveca slova

Žalbe na sudske odluke

Prijem žalbi na odluke Kantonalnog suda u Tuzli  vrši se svaki radni dan od 07:30 do 15:30 časova, u Prijemnoj kancelariji ovog suda, a žalbe se zatim prosleđuju Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci. Žalba se predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda u prizemlju zgrade  suda. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu. Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Vrhovnom sudu Federacije Bosne I Hercegovine u Sarajevu.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh