Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

mail print fav manja slovaveca slova

Izdavanje uvjerenja i potvrda

Kantonalni sud u Tuzli izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

-        uvjerenje da protiv određenog upravnog akta nije pokrenut upravni spor,

Uvjeranje da protiv određenog upravnog akta nije pokrenut upravni spor

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv određenog upravnog akta donesenog u upravnom postupku nije pokrenut upravni spor tužbom pred Kantonalnim sudom u Tuzli.

Posebno napominjemo da je izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka od 01.04.2017. godine prešlo u nadležnost Općinskih sudova.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh