Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Trebinju

mail print fav manja slovaveca slova

Odluka o organizaciji rada Okružnod privrednog suda u Trebinju

14.05.2020.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Akti suda

07.12.2011.

Okružni privredni sud Trebinje, od osnivanja pa do danas, donio je niz normativnih akata kojima se uređuje unutrašnja organizacija i funkcionisanje suda, kao i odnos prema strankama i trećim licima.

 

-Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

-Pravilnik o kućnom redu u zgradi suda
-Pravilnik o zaštiti od požara i evakuaciji iz zgrade sa elaboratom
-Pravilnik o unutrašnjemsudskom poslovanju
-Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika
-Pravilnik o upravljanju CMS predmetima
-Pravilnik o računovodstvu
-Pravilnik o radu
-Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenog vozila
-Pravilnik o poklonima i reprezentaciji
-Pravilnik o naknadama i drugim primanjima zaposlenih i drugim materijalnim pravima
-Pravilnik o javnim nabavkama
-Pravilnik o direktnom sporazumu
-Pravilnik o internoj kontroli i internim kontrolnim postupcimka
-Pravilnik o ocjenjivanju rezultata rada zaposlenih u sudu

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh