Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Trebinju

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja i potvrde

11.10.2011.

Uvjerenja i potvrde

Okružni privredni sud izdaje slijedeća uvjerenja i potvrde:

 

1.)     Aktuelni izvod iz sudskog registra

2.)   Istorijski izvod (sadrži podatke svih prethodnih upisa hronološki)

3.)    Uvjerenje da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja, niti likvidacioni postupak, da pravno lice nije predmet postupka za proglašenje stečaja niti izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju.

4.)  Uvjerenje o činjenicama upisanim u registar.

5.)     Potvrda da se nad pravnim licem ne vodi parnični ni izvršni postupak kod ovog suda.

Za izdavanje potvrda iz sudskog registra potrebno je podnijeti zahtjev uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi u iznosu od 15 KM. Iznos sudske takse za aktuelni i istorijski izvod iznosi 10 KM. U zahtjevu za izdavanje  uvjerenja obavezno  je naglasiti u koju svrhu se izdaje. 

Zahtjevi za izdavanje izvoda i uvjerenja predaju se na šalteru APIF-a, izuzev potvrde iz tačke 5, čiji se zahtjev predaje u pisarnici suda.

 

 

Taksa se uplaćuje na:

Žiro račun broj : 5510010000891556
Primalac: Budžet RS
Vrsta prihoda: 722211
Budžetska organizacija: 1089001
Svrha doznake: sudska taksa
Iznos za uplatu : ______ KMVijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh