Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Posjeta ambasadorice Francuske predsjedniku VSTV-a BiH

01.04.2021.

(Sarajevo, 1. april 2021. godine) – Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija primio je u nastupnu posjetu NJ.E. Christine Toudic ambasadoricu Republike Francuske u Bosni i Hercegovini.

Tom prilikom ambasadorica Toudic je istakla punu podršku Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine na reformskom putu, naglašavajući da je vladavina prava ključni prioritet kako za Evropsku uniju tako i za Bosnu i Hercegovinu i da predstavlja temeljni preduslov za povratak povjerenja javnosti u pravosudni sistem i kreiranje „zdravijeg ambijenta“ u kojem će mladi željeti ostati u Bosni i Hercegovini i koji će uticati na ekonomski razvoj u smislu „privlačenja“ stranih investitora i kompanija.

Predsjednik Lagumdžija je istakao važnost usvajanja izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i izrazio potrebu za podrškom u ovom procesu. Predsjednik Lagumdžija je takođe upoznao ambasadoricu Toudic sa Reformskim programom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i osnovnim pravcima rada u narednom periodu.

Predsjednik Lagumdžija i ambasadorica Toudic su se takođe osvrnuli na rezultate prve faze Projekta u oblasti pravosuđa „EU4Justice“, kojeg finansira Evropska unija i implementira GIP Justice Coopération Internationale (JCI).

                                                                                                                                - kraj-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

On-line sastanci VSTV-a sa predstavnicima Generalne direkcije za pravdu i prava korisnika i Zajedničke službe vanjskih poslova EK

30.03.2021.

(Sarajevo, 30. mart 2021. godine) – Članovi Predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Halil Lagumdžija, predsjednik, Sanela Gorušanović-Butigan i Biljana Simeunović potpredsjednice i Selim Karamehić, član Predsjedništva VSTV-a BiH, održali su danas on-line sastanke sa visokim zvaničnicima Evropske komisije g. Markom Makovecom, zamjenikom glavnog direktora Odjela za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan, Tursku i Ujedinjeno Kraljevstvo Zajedničke službe vanjskih poslova Evropske unije (EEAS) i g. Jeroenom Hooijerom, šefom Odjela za međuinstitucionalnu i međunarodnu saradnju pri Generalnoj direkciji za pravdu i prava korisnika Evropske komisije (DG JUST). 

Predsjednik Lagumdžija se zahvalio na podršci koju Evropska unija kontinuirano pruža pravosuđu Bosne i Hercegovine i dao osvrt na kratkoročne i dugoročne mjere koje je potrebno poduzeti u narednom periodu kako bi pravosudni sistem mogao odgovoriti na sva pitanja koja su trenutno u fokusu rada. Istakao je važnost podrške međunarodne zajednice  aktivnostima koje VSTV BiH provodi, a koje su neophodne kako bi Bosna i Hercegovina ojačala vladavinu prava koja je ključna u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Osvrnuvši se na proces revizije Zakona o VSTV-u BiH, kao i na Reformski program VSTV-a BiH, potpredsjednice Gorušanović-Butigan i Simeunović te član Predsjedništva Karamehić dali su svoj doprinos sastancima, ističući opredijeljenost VSTV-a BiH za pronalaženjem najboljih rješenja koja će osigurati efikasniji pravosudni sistem.

Zamjenik glavnog direktora g. Markovec istakao je važnost VSTV-a BiH za cjelokupni pravosudni sistem, posebno u kontekstu jačanja povjerenja javnosti i osiguranja boljeg poslovnog okruženja, od kojeg zavisi i prosperitet zemlje. Osvrnuo se i na pitanje integriteta nosilaca pravosudnih i pozdravio uspostavu Odjela za integritet pri VSTV-u BiH, kao jednog od ključnih preduslova za unaprjeđenije pravosudnog sistema. Također je pozdravio opredijeljenost VSTV-a BiH ka proaktivnijem pristupu u rješavanju i drugih pitanja, kao što su procesiranje predmeta organizovanog kriminala i korupcije, implementacija državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i sl. 

Šef Odjela za međuinstitucionalnu i međunarodnu saradnju g. Hooijer također je istakao važnost uspostave sistema prijavljivanja imovinskog stanja nosilaca pravosudnih funkcija, u skladu sa Mišljenjem Venecijanske komisije, te Odjela za integritet pri VSTV-u koji bi trebao biti nezavisan u svom radu. Naglasio je i da će međunarodna zajednica nastaviti podržavati VSTV BiH u nastojanjima da osigura vladavinu prava, posebno u segmentu koji se odnosi na integritet nosilaca pravosudnih funkcija, kao jednom ključnih pitanja za uspostavu vladavine prava.  

Sastancima su prisustvovali i direktor Sekretarijata VSTV-a Admir Suljagić i njegov zamjenik Hajro Pošković te je tom prilikom direktor Suljagić pružio detaljne informacije vezane za osnivanje Odjela za integritet pri Sekretarijatu VSTV-a BiH.               

                                                                                                                                                                               -kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, LUKA BOROVČANIN

29.03.2021.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je preminuo sudija Osnovnog suda u Sokocu Luka Borovčanin.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvaženog sudije Borovčanina, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija, članovi VSTV-a BiH, zajedno sa direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH i uposlenicima, izražavaju duboko saučešće. 

Luka Borovčanin je diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu, gdje je položio i pravosudni ispit. Poslove sekretara u Tvornici valjčića Unis obavljao je u periodu od juna 1980. do januara 1981. godine, nakon čega je  u Opštini Sokolac obavljao poslove upravnog inspektora do decembra 1986. godine. Pravosudnu karijeru započeo je kao sudija Osnovnog suda u Sokocu u januaru 1987. godine.

Za sudiju Vojnog suda Sarajevo izabran je u julu 1992. godine i na toj poziciji je bio do prelaska u Vojni sud Bijeljina u oktobru 1995. godine gdje je također radio kao sudija. Za predsjednika Vojnog suda Bijeljina izbran je u februaru 1999. godine i tu poziciju je obavljao do juna 2001. godine kada je izabran za sudiju Okružnog suda Istočno Sarajevo. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine izabran je za predsjednika Osnovnog suda Sokolac u martu 2004. godine i tu poziciju je obavljao do 21. marta 2021. godine.

Bio je član udruženja sudija i tužilaca Republike Srpske.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

On-line sastanak VSTV-a sa visokim zvaničnicima Evropske komisije i Nastavak saradnje između VSTV-a BiH i Evropske komisije u cilju jačanja vladavine prava i vraćanja povjerenja javnosti u pravosuđe

26.03.2021.

(Sarajevo, 26. mart 2021. godine) – Članovi Predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Halil Lagumdžija, predsjednik, Sanela Gorušanović-Butigan i Biljana Simeunović potpredsjednice i Selim Karamehić održali su on-line sastanak sa visokim zvaničnicima Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije, vršiocem dužnosti generalnog direktora Maciejom Popowskim i zamjenicom direktora za Balkan Michealom Mateullom sa saradnicima.

Generalni direktor Popowski je u svom izlaganju naveo da je VSTV BiH važan partner Evropske komisije i Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ističući važnost pitanja integriteta nosilaca pravosudnih funkcija i nezavisnosti pravosudnog sistema. Takođe je naglasio važnost procesa implementacije 14 prioriteta Evropske unije kako bi Bosna i Hercegovina mogla dobiti status kandidata.

Predsjednik Lagumdžija je istakao potrebu za snažnom podrškom Evropske komisije za usvajanje izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH naglašavajući da su izmjene navedenog Zakona od izuzetne važnosti i da će se njihovim usvajanjem otkočiti mnogi procesi, omogućiti temeljite reforme i doprinijeti jačanju vladavine prava. On se takođe zahvalio na dosadašnjoj saradnji i podršci VSTV-u BiH i cjelokupnom bosanskohercegovačkom pravosuđu u brojnim projektima koji su implementirani ili se trenutno implementiraju kroz podršku Evropske unije.

Potpredsjednica Simeunović se osvrnula na proces revizije Zakona o VSTV-u BiH i aktivnosti koji su na tome poduzete u prethodnom periodu, dok je potpredsjednica Gorušanović-Butigan govorila o novousvojenom Reformskom programu VSTV-a BiH i oblastima koje bi ovim programom trebale biti reformisane i unaprjeđene.

Član Predsjedništva Karamehić je izrazio nadu da će se u narednom periodu nastaviti uspješna saradnja sa Evropskom komisijom referirajući se na Izvještaj međunarodnog eksperta Reiharda Priebe-a.

Zamjenica direktora Matuella je rekla da Evropska komisija već dugo sarađuje sa VSTV-om BiH naglašavajući stav i namjeru da se ova saradnja nastavi i u budućnosti. Takođe je istakla da je potreban veći napredak s obzirom na finansijsku podršku. Ona se osvrnula i na Mišljenje Venecijanske komisije (Evropska komisija za demokratiju kroz pravo) vjerujući da ono predstavlja jasan smjer u kojem trebaju da su kreću izmjene i dopune Zakona o VSTV-u BiH.

Sastanku su prisustvovali i direktor Sekretarijata VSTV-a Admir Suljagić i njegov zamjenik Hajro Pošković te je tom prilikom direktor Suljagić pružio detaljne informacije vezane za osnivanje Odjela za integritet pri Sekretarijatu VSTV-a BiH.

Učesnici sastanka su se složili da je zajednički cilj VSTV-a BiH i Evropske komisije jačanje vladavine prava i posljedično tome, vraćanje povjerenja građana u pravosudni sistem.

                                                                          -kraj-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTS BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

25.03.2021.

(Sarajevo, 25. mart 2021. godine) – Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 24. i 25. marta 2021. godine u Sarajevu, donio odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

 • Pejanović Dražena, na poziciju predsjednika Opštinskog suda u Kalesiji;
 • Hadžihasanović Meliha, na poziciju predsjednika Opštinskog suda u Gračanici;
 • Kaknjo Vesna, na poziciju glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Zenici;
 • Šabić Smajo, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Sarajevu;
 • Hadžiomeragić DŽenana, na poziciju dodatnog sudije Kantonalnog suda u Sarajevu;
 • Maksumić Snježana, na poziciju sudije Opštinskog suda u Čapljini;
 • Ahmetović Mirsad, na poziciju vršioca dužnosti predsjednika Opštinskog suda u Goraždu.

  Na nivou Bosne i Hercegovine, imenovan je:
 • Božović Mirko, na poziciju dodatnog sudije Suda Bosne i Hercegovine.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTS BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

Pri imenovanju, VSTS BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudne funkcije će stupiti na dužnost 19. aprila 2021. godine.

                                                       - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

VSTV BiH izražava podršku profesionalnom, nezavisnom i nepristranom radu Ureda disciplinskog tužioca

23.03.2021.

(Sarajevo, 23. mart 2021. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) želi podsjetiti javnost da je Ured disciplinskog tužioca (Ured) samostalan i nezavisan u svom radu na disciplinskim predmetima zato je neophodno poštovanje njegove nezavisnosti i integriteta od strane svih aktera unutar pravosuđa i bosanskohercegovačkog društava u cjelini.

Predsjedništvo VSTV-a BiH želi da izrazi svoju podršku profesionalnom, nezavisnom i nepristranom radu Ureda disciplinskog tužioca. Cijenimo svaku konstruktivnu kritiku te ujedno osuđujemo svaku vrstu pritisaka na rad ovog Ureda.

Naglašavamo da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u potpunosti opredijeljeno da provede reforme koje se pred nas postavljaju te da podigne nivo povjerenja bosanskohercegovačke javnosti i svojih međunarodnih partnera. Ured disciplinskog tužioca je u tom procesu jedan od ključnih faktora, koji je i u analizama nezavisnih, međunarodnih stručnjaka dobio pozitivne ocjene.

Nadalje, pozivamo predstavnike medija da se u izvještavanju pridržavaju etičkih i profesionalnih standarda te da prate rad Ureda disciplinskog tužioca i cjelokupnog pravosuđa na objektivan, na činjenicama baziran i nepristran način kako bi javnost mogla imati tačne informacije o radu pravosuđa.

                                                                                                         

                                                                      - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, SEAD IMAMOVIĆ

22.03.2021.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je 20.03.2021. godine u 66. godini preminuo predsjednik Općinskog suda u Goraždu Sead Imamović.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvaženog sudije i predsjednika suda Seada Imamovića, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija, članovi VSTV-a BiH, zajedno sa direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH i uposlenicima, izražavaju duboko saučešće. 

Dženaza će se obaviti na groblju Kolijevke u utorak, 23.03.2021. godine u 16:00 h. 

Sead Imamović je pravosudnu karijeru započeo 01.01.1982. godine u Općinskom sudu u Goraždu kao sudijski pripravnik, nakon čega je raspoređen na poslove zamjenika Međuopštinskog javnog pravobranioca od 01.06.1984. godine do 30.09.1987. godine. Dana 30.09.1987. godine imenovan je na mjesto sudije Osnovnog suda u Goraždu na kojem je radio sve do 04.11.1992. godine, kada je imenovan za sudiju Okružnog vojnog suda u Goraždu.

Na mjesto sudije Općinskog suda u Goraždu imenovan je 04.09.1996. godine, a 22.10.1996. godine imenovan je na mjesto predsjednika Općinskog suda u Goraždu.

Nakon reforme pravosudnog sistema,  Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine imenovan je za predsjednika Općinskog suda u Goraždu, sa početkom mandata od 01.01.2004. godine.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

18.03.2021.

(Sarajevo, 18. mart 2021. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom vanredne sjednice, koja se održava 18. marta 2021. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su: 

 • Niko Cvitanović, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Livnu;
 • Božana Banduka, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Kiseljaku;
 • Goran Dujić, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Travniku

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

                                                                              - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Efikasnost pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo u fokusu sastanaka između VSTV-a BiH i premijera i ministara Vlade Kantona

16.03.2021.

(Sarajevo, 16. mart 2021. godine) – U cilju unapređenja efikasnosti pravosuđa kroz saradnju sa predstavnicima izvršne vlasti, delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine posjetila je danas Vladu Kantona Sarajevo.

Predsjednik Halil Lagumdžija, potpredsjednica Sanela Gorušanović-Butigan te direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić i njegov zamjenik Hajro Pošković održali su sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo Edinom Fortom, ministricom pravde i uprave Lejlom Brčić i ministrom finansija Vlade Kantona Sarajevo Davorom Čičićem.

Tema današnjeg sastanka bili su prostorni kapaciteti pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo, imenovanje odgovarajućeg broja sudija i tužilaca i dužina trajanja postupaka u ovim institucijama, te pitanje tzv. „komunalnih predmeta“.

Učesnici sastanka su se usaglasili da je potrebno pronaći hitno rješenje za proširenje prostornih kapaciteta Kantonalnog suda u Sarajevu kako bi mogle imenovati nove sudije i tako unaprijediti efikasnost ovog suda.

Takođe je zaključeno da je, kroz saradnju sa kantonalnim komunalnim preduzećima, potrebno pronaći rješenje za smanjenje priliva „komunalnih predmeta“ u Općinski sud u Sarajevu. 

                                                - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, BOŽOVIĆ TATJANA

16.03.2021.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je 15.03.2021. godine u 57. godini života preminula sudinica Osnovnog suda u Vlasenici Tatjana Božović.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvažene sudinice Tatjane Božović, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija, članovi VSTV-a BiH, zajedno sa direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH i uposlenicima, izražavaju duboko saučešće. 

Tatjana Božović je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 14.10.1986. godine. Pravosudni ispit je položila 24.01.1989. godine.

Tatjana Božović je pravosudnu karijeru započela 02.12.1986. godine u Osnovnom sudu u Vlasenici kao sudski pripravnik, a od marta 1989. godine nastavila je rad u Općinskom sudu u Kaknju kao samostalni stručni saradnik. Dužnosti sudije Osnovnog suda u Vlasenici je obnašala od 21.07.1993. godine do 01.04.2013. godine kada je imenovana za predsjednika tog suda. Obnašala je poslove predsjednika suda sve do 30.04.2017. godine. Nakon isteka mandata predsjednika suda je obnašala funkciju sudije Osnovnog suda u Vlasenici.

Bila je član Udruženja sudija i tužilaca Republike Srpske.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh