Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Osnovne informacije o projektu

Kratki opis projekta

Opći cilj Projekta je unapređenje efikasnosti pravosuđa, s aspektom na sudove, kroz jačanje vladavine prava, demokratije, ljudskih prava, unapređenje položaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudom, jačanje rodne jednakosti među nosiocima pravosudnih funkcija, pružanje organizacione i materijalne podrške pravosudnim institucijama, borbu protiv korupcije, podršku u upravljanju sudskim predmetima, obuke nosilaca pravosudnih funkcija, sudskog i nesudskog osoblja, reformu izvršnog postupka u pravosudnom sistemu BiH.

U skladu s vizijom i misijom i strateškim dokumantima VSTV-a BiH kao i strateškim dokumentima  iz oblasti pravosuđa i drugih relevantnih oblasti i prioritetom mplementacije Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu u periodu 2015 – 2018 i njenog Akcionog plana, VSTV BiH je  pripremio ovaj projektni prijedlog kako bi implementirao aktivnosti Komponente 1 i Kompenente 2.  Projekat je utemeljen na ideji općeg unapređenja stanja u pravosuđu Bosne i Hercegovine, kao jednom od osnovnih preduslova na putu evropskih integracija, a posebno u svjetlu nedavno podnesene aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji od strane zvaničnih vlasti u Bosni i Hercegovini i svih budućih obaveza i aktivnosti BiH kada je u pitanju sticanje statusa kandidata države članice Evropske unije i početka procesa pregovaranja.

Aktivnosti projekta 

Implementacijom sljedećih međusobno povezanih aktivnosti postići će se ciljevi Komponente 1 i 2:

Komponenta 1 – Dalje unapređenje efikasnosti pravosuđa 

Cilj: Unaprijeđena efikasnost sudova

 1. Upravljanje sudskim predmetima 
  1.1. Efikasnije procesuiranje predmeta upravnog spora
  1.2. Jačanje stručnih kapaciteta sudija za rješavanje najsloženijih predmeta iz privredne oblasti  
  1.3. Efikasnije provođenje parničnih postupaka koji se vode protiv budžetskih korisnika
  1.4. Nastavak pružanja podrške unapređenju arhivskog poslovanja u sudovima
 2. Unutrašnja reorganizacija sudova i ljudskih resursa u sudovima 
  2.1. Analizirati radne procese u sudovima i predložiti mjere reorganizacije
 3. Reforma izvršnog postupka 
  3.1. Pitanje pokretne imovine kao sredstva izvršenja i oglašavanje ročišta za za prodaju pokretnih stvari
  3.2. Promoviranje instituta sudske nagodbe, medijacije i uvođenje prakse slanja opomene
  pred utuženje, zaključivanje ugovora s korisnicima
  3.3. Unapređenje izvršnog postupka putem promovisanja i veće primjene mišljenja Agencije za zaštitu ličnih podataka u svrhu dobivanja podataka o imovini izvršenika i unapređenja izvršnog postupka
  3.4. Reorganizacija poslovnih procesa u izvršnim odjeljenjima i jačanje uloge i edukacija sudskih izvršilaca 
  3.5. Uspostavljanje javnog dijaloga o identifikaciji optimalnog modela sistemskog rješenja izvršnog postupka 
 4. Rodna jednakost, ranjive grupe i saradnja s nevladinim organizacijama 
  4.1. Unapređenje rodne jednakosti u pravosuđu;
  4.2. Promoviranje i pružanje podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa; 
  4.3. Uspostavljanje saradnje s nevladinim i međunarodnim organizacijama.


Komponenta 2 – Ojačati neovisnost i odgovornost pravosuđa

Cilj: Osigurati pravnu sigurnost u BiH osiguravajući profesionalizam i jačanje odgovornosti pravosuđa u BiH

    5.   Uspostaviti elektronski sistem za podnošenje, evidentiranje, obradu i praćenje finansijskih    
           izvještaja sudija I tužilaca  –  SuRePro Monitor


Osnovne informacije o  projektu

Trajanje
Juli 2016 - juli 2019 ( 3 godine)

Mjesto/područje obuhvaćeno projektom
Bosna i Hercegovina

Budžet projekta 
Ukupan budžet: 1,6 miliona eura

Donator 
Vlada Švedske

Partneri na projektu
Voditelj projekta:  VSTV BiH

Partner:  Sudska Administracija Švedske   

Kontakt
Rukovoditelj projekta:
Gđa Ana Bilić Andrijanić 
Tel:  033 707 553 ili E-mail: ana.bilic@pravosudje.ba

Zamjenik rukovoditelja projekta:
G. Kenan Ališah
Tel: 033 707 581 ili E-mail: kenan.alisah@pravosudje.ba


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Unapređenje rodne jednakosti i podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa u pravosuđu

Kao jedan od rezultata rada i realizacije aktivnosti  unapređenja rodne jednakosti te promocije i podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa u pravosuđu, u okviru projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“ (ICEA) kojeg finansira Vlada Švedske, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je izradilo publikaciju na temu predrasuda i stereotipa.

Publikacija je namijenjena sudijama, sa ciljem predstavljanja eventualnih posljedica stereotipa i predrasuda, posebno u kontekstu provođenja zakona.
Naime, publikacija objašnjava pojmove stereotipa i predrasuda te načine na koje ih stičemo i stvaramo. Pored toga, publikacija tretira i pitanje posljedica negativnih stavova, posebno u kontekstu provođenja zakona, čime se stereotipi i predrasude mogu stvoriti i ojačati ili prevenirati i otkloniti. Nadalje, objašnjeno je zašto je otklanjanje predrasuda preduvjet za ostvarenje jednakog pristupa pravdi i sticanje povjerenja javnosti u pravosuđe te je pojašnjen značaj uloge sudije u ovom procesu. Konačno, publikacijom je obuhvaćeno i pitanje načina eliminacije predrasuda iz pravosudnog sistema uzimajući u obzir relevantne odredbe Kodeksa sudijske etike.

VSTV BiH smatra da je riječ o izuzetno značajnoj temi, obzirom da se, osvještavanjem i uklanjanjem predrasuda i stereotipa iz sudnice, te uvažavanjem i poštivanjem različitosti u vlastitoj okolini, eliminiraju diskriminirajuće prakse, čime pravosudni sistem postaje dostupan, fer i nepristrasan, a povjerenje javnosti u pravosuđe prirodno slijedi taj proces.

Štampana verzija publikacije je distribuirana svim sudovima dok je elektronska verzija na tri službena jezika u BiH i engleskom dostupna na web stranici VSTV-a BiH i može se preuzeti sa linkova ispod.
 
Publikacija BOS  Publikacija HRV  Publikacija SRP  Publikacija ENG
 
Vezane vijesti


-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

U novoizgrađenoj Palati pravde u Trebinju održava se sjednica VSTV-a BiH

30.09.2020.

(Sarajevo/Trebinje, 30. oktobar 2020. godine) – Dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) održava se od 30. septembra do 01. oktobra 2020. godine u novoj zgradi Palate pravde u Trebinju u kojoj su smješteni Okružni sud u Trebinju, Osnovni sud u Trebinju i Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.

Nova zgrada je zvanično otvorena početkom septembra i raspolaže modernim arhivskim prostorom, prostorijama za zadržavanje pritvorenih osoba, dvije velike moderno opremljene sudnice, prostorijama za sudsku policiju, advokate, podršku svjedocima, bibliotekom te neophodnom tehničkom i informatičkom opremom.

Na ovaj način riješen je problem nedostatka prostornih kapaciteta i osigurana puna funkcionalnost rada tri najznačajnije pravosudne institucije.

Vijeće je izgradnju podržalo kroz pripremu i izradu projektne dokumentacije, koja je bila neophodan preduslov za započinjanje procesa izgradnje. Priprema projektne dokumentacije je osigurana kroz Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa II koji je VSTV BiH implementiralo uz finansijsku podršku Vlade Švedske, koja je dugogodišnji partner bh. pravosuđa. Sredstva za izgradnju Palate pravde izdvojila je Delegacija Evropske unije u BiH u okviru programa pretpristupne pomoći - IPA.

Adekvatni prostorni kapaciteti i uslovi rada u pravosudnim institucijama neophodni su za nesmetano funkcionisanje pravosudnog sistema, zbog čega VSTV BiH, u saradnji sa međunarodnim partnerima, ulaže stalne napore u osiguravanje uslova za obnovu i izgradnja sudskih i tužilačkih zgrada u Bosni i Hercegovini.

Na ovaj način su stvorene pretpostavke za efikasan rad nosilaca pravosudnih funkcija i sudskog osoblja, s ciljem pružanja višeg nivoa usluga, te olakšavanja pristupa građanima i građankama.

Uz angažman Vijeća i nesebičnu podršku Vlade Švedske, projekti izgradnje ili obnove pravosudnih institucija realizovani su i u Ljubuškom, Istočnom Sarajevu, Tuzli i  Foči, Bihaću, Banjoj Luci, Doboju, Žepču, Sarajevu, Mrkonjić Gradu, Prnjavoru i Bijeljini.

U znak zahvalnosti, postavljena je i informativna tabla o doprinosu Vlade Švedske koja je podržala proces izgradnje nove zgrade Palate pravde u Trebinju.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Održana Konferencija „Izvršni postupak u svjetlu reformskih procesa, izazovi i dalji pravci reforme“

28.02.2020.

(Sarajevo, 28. februar 2020. godine) – U Sarajevu je održana Konferencija pod nazivom „Izvršni postupak u svjetlu reformskih procesa, izazovi i dalji pravci reforme“ koju je organizovao VSTV BiH. Navedeni događaj predstavlja dio aktivnosti koje VSTV BiH provodi u okviru Projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH (ICEA Projekat), kojeg finansira Vlada Švedske.

Tokom održane Konferencije učesnicima su prezentirane aktivnosti i ostvareni rezultati u okviru Projekat ICEA u oblasti izvršnog postupka, kao i upoznavanje sa planiranim aktivnostima i potrebom nastavka saradnje VSTV BiH sa nadležnim institucijama i partnerima.

Uvodničari na Konferenciji bili su Selim Karamehić, član Predsjedništva VSTV-a BiH i sudija Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Nedim Bukvić, predstavnik Ambasade Kraljevine Švedske u BiH i Kenan Ališah zamjenik rukovodioca Projekta ICEA, dok su učesnici bili predstavnici ciljnih sudova Projekta ICEA, javnih komunalnih preduzeća, ovlaštenih kontrolora ličnih podataka kao i relevantnih pokretača izvršnog postupka.

Učesnicima Konferencije predstavljeni su dokumenti i izvještaji Evropske unije (EU) koji sadrže značajne prijedloge i preporuke čija realizacija može da doprinese unapređenju izvršnog postupka u BiH. Riječ je o strateškim dokumentima i izvještajima o pitanjima vladavine prava, na čiju realizaciju se država BiH obavezala na svom putu ka pristupanju EU, a u kojima je prepoznat problem izvršnog postupka.

Pored navedenog prezentirane su aktivnosti poduzete u toku implementacije Projekta ICEA koje su se odnosile na uvođenje inovativnih rješenja u svrhu efikasnijeg procesuiranja predmeta izvršnog postupka, kao što su:

 • Mobilna aplikacija za sudske izvršitelje - putem koje je omogućeno oglašavanje sudskih prodaja putem web stranica sudova;
 • Slanje Obavještenja izvršenicima prije donošenja rješenja o dozvoli izvršenja u svrhu smanjenja broja predmeta u sudovima i smanjenje troškova postupka;
 • Reorganizacija rada u izvršnim odjeljenjima sudova u vidu delegiranja manje složenih zadataka pripravnicima i asistentima sudija.

U toku Konferencije predstavljen je rad i rezultati Radne grupe za unapređenje izvršnog postupka i reviziju zakonâ o izvršnom postupku u BiH, a kojoj je značajnu podršku u radu pružao VSTV BiH putem Projekta ICEA. Naime, Radna grupa je pripremila set izmjena i dopuna odredbi zakonâ o izvršnom postupku za koje se ustanovilo da utiču na dužinu trajanja postupka i koji trebaju da doprinesu efikasnijoj obradi izvršnih predmeta. Na temelju prijedloga Radne grupe pokrenuta je zakonodavna procedura izmjena i dopuna Zakona o izvršnom postupku FBiH od strane Ministarstva pravde FBiH. Također, pripremljene su izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku Brčko distrikta u cilju pokretanja zakonodavne procedure.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.

- KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Vodič za efikasnije rješavanje stečajnih predmeta

31.01.2020.

Vodič za efikasnije rješavanje stečajnih predmeta


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Hrvatskom, Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

 

Nulta tolerancija prema seksualnom i rodno zasnovanom uznemiravanju

09.12.2019.

62 savjetnika i savjetnica završilo naprednu obuku za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja 

(Sarajevo, 10. decembar 2019.) – Napredna obuka za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH u organizaciji Atlantske inicijative održana je 6. decembra u Sarajevu. Tom prilikom obuku je prošlo 62 savjetnika i savjetnica iz 49 pravosudnih institucija. Ova obuka održana je u okviru svjetske kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja " koja je počela 25. novembra - Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad zenama, a završava 10. decembra - Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanjom se ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava.

Program obuke je koncipiran u skladu sa Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini (Smjernice) koje je u februaru 2015. godine Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) usvojilo kao zvanični mehanizam za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja i koji se primjenjuje u svim pravosudnim institucijama u BiH. 

Tokom obuke savjetnici i savjetnice su se upoznali sa karakteristikama psihologije uznemiravatelja, tj. metodama prepoznavanja i rada sa uznemiravateljima, načinima na koje je moguće nositi se sa uznemiravateljem koji se nalazi na poziciji moći, kao i pojavama i oblicima seksualnog uznemiravanja i odgovorom pravosuđa na isto. 

Smjernicama se nastoji osigurati i promovisati rodna ravnopravnost u svim pravosudnim institucijama u BiH, kako u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanja, tako i u cilju zaštite pojedinačnih ljudskih prava i sloboda garantovanih Ustavom BiH, zakonima i drugim pozitivnopravnim propisima u BiH i obavezujućim međunarodnim dokumentima. 

Edukatorice na obuci bile su Mirela Mujagić, psihologinja Kantonalnog suda u Bihaću i Svjetlana Milišić - Veličkovski, sutkinja Vrhovnog suda FBiH.

VSTV BiH se zalaže za promociju profesionalnih odnosa i poštovanja unutar pravosudnih institucija. Usvajanjem i primjenom Smjernica  ističe se opredjeljenje usmjereno ka prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja koje ujedno treba služiti kao primjer drugim institucijama za razvijanje institucionalnih politika. Nosioci i nositeljice sudijske i tužilačke funkcije i osobe zaposlene u pravosudnim institucijama u BiH dužni su u svom radu poštovati i pridržavati se principa rodne ravnopravnosti, te voditi računa da svojim radnjama i postupcima ne čine seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održana završna konferencija Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH- druga faza (Projekat ICEA)

05.12.2019.

(Sarajevo, 5. decembar 2019. godine) – Završna konferencija Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH - druga faza (Projekat ICEA) održana je jučer u Sarajevu. Konferenciju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) s ciljem predstavljanja aktivnosti i postignutih rezultata Projekta ICEA kojeg je finansirala Vlada Švedske u periodu od 2016. – 2019. godine, a kojeg je provodilo VSTV BiH u saradnji sa sudovima u BiH i Sudskom administracijom Švedske. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,3 miliona eura od čega grant sredstva za VSTV BiH iznose 1,5 miliona eura, dok je za Sudsku administraciju Švedske izdvojeno 800.000 eura. Primarni cilj Projekta ICEA se ogleda u smanjenju broja neriješenih predmeta i dužine trajanja sudskih postupaka, fokusirajući se na efikasnije upravljanje određenim vrstama predmeta poput parničnih, upravnih, predmeta stečaja i likvidacije, te predmete u okviru izvršnog postupka. U okviru Projekta ICEA po prvi put je uspostavljena saradnja sudova u BiH sa Sudskom administracijom Švedske u pogledu unutrašnje reorganizacije poslovnih procesa i ljudskih resursa u sudovima kako bi se postigli optimalni uslovi za brže i kvalitetnije obavljanje zadataka i radnih procesi u sudovima. Također putem Projekta ICEA su inicirane aktivnosti na reformi izvršnog postupka kao i na unapređenju rodne jednakosti u pravosuđu, te promoviranju i podršci u ostvarenju prava ranjivih grupa. 

Konferenciju su uvodnim obraćanjima otvorili Nj. E. Johanna Strömquist, ambasadorica Kraljevine Švedske u BiH i Ružica Jukić, potpredsjednica VSTV-a BiH dok su detaljne rezultate projekta predstavljali Kenan Softić, rukovoditelj IKT Odjela VSTV-a BiH, Ana Bilić Andrijanić, rukovoditelj Projekta ICEA, Jonas Högström, rukovoditelj Odjela za edukaciju i međunarodne odnose Sudske administracije Švedske; Aid Hanušić, predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini; Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda u Tuzli, Smajo Šabić, sudija Općinskog  suda u Zenici i Meliha Sendić, predsjednica Centra ženskih prava Zenica

Nj. E. Johanna Strömquist, ambasadorica Kraljevine Švedske u BiH je istakla: „Saradnja Švedske sa VSTV-om usmjerena na poboljšanje efikasnosti pravosuđa traje već šest godina pri čemu su ovi napori usklađeni sa cjelokupnim ciljem približavanja pravosudnog sistema BiH standardima EU u smislu blagovremenog pristupa pravdi za sve građane. Reforme su komplekse i usporene su zbog složenog političkog sistema BiH. Švedska je opredijeljena za podršku provođenju zahtijevnih reformi na dobrobit građana BiH i koje će, nadamo se, poboljšati spremnost BiH za pregovore sa Evropskom komisijom po poglavljiima 23. i 24. acquis-a.“.    

Potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić je također dodala da je naš zajednički cilj da imamo pravosuđe koje može odgovoriti na kriterije Evropske unije i koje će u potpunosti biti usklađeno sa evropskim standardima. Uvažavajući navedeno opredjeljenje, uz brojne aktivnosti koje je VSTV BiH već realizovao u ovoj oblasti, nastavljena je naša saradnja s Vladom Švedske kroz Projekat ICEA i aktivnosti koje su doprinijele unapređenju efikasnosti pravosuđa u BiH. „VSTV BiH je, zajedno sa partnerima na ovom projektu, Sudskom administracijom Švedske i sudovima u BiH, pristupio implementaciji aktivnosti s najvećom ozbiljnošću, profesionalnošću i odgovornošću.“, rekla je potpredsjednica Jukić i dodala: „VSTV BiH ovim pokazuje da je svjesno neophodnosti unapređenja efikasnosti pravosuđa u BiH i uspostavi potpuno funkcionalnog sektora pravde u našoj zemlji u skladu s najboljim standardima i uvjerena sam da je i ovaj Projekat pružio doprinos VSTV-u BiH i pravosuđu u ovom važnom procesu.“ 

Konferenciji su prisustvovale brojne uzvanice, predstavnici pravosudnih institucija, nadležnih institucija zakonodavne i izvršne vlasti, međunarodnih institucija i organizacija te brojni gosti.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.
- KRAJ -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Rezultati aktivnosti „Unutrašnja reorganizacija poslovnih procesa u sudovima“ u okviru Projekta ICEA predstavljeni na radionici i okruglom stolu u Sarajevu

04.12.2019.

(Sarajevo, 4. decembar 2019. godine) – Dvodnevna radionica i okrugli sto na temu „Unutrašnja reorganizacija poslovnih procesa u sudovima“ završeni su danas u Sarajevu u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i Ambasade Kraljevine Švedske u BiH. Predmetne aktivnosti se realizuju u okviru Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza (Projekt ICEA) kojeg finansira Vlada Švedske.

Povod za održavanje ovih događaja je predstavljanje rezultata aktivnosti na reorganizaciji poslovanja sudova koje su se implementirale u saradnji sa Sudskom administracijom Švedske, okružnim sudovima u Varbergu, Malmö-u i Ystad-u i pilot sudovima u BiH, Osnovnim sudom u Bijeljini i Općinskom sudu u Tuzli kao i Okružnom privrednom sudu u Prijedoru, Okružnom privrednom sudu u Trebinju, Osnovnom sudu u Prijedoru, Osnovnom sudu u Trebinju, Općinski sud u Bihaću i Općinskom sudu u Mostaru.

U okviru Projekta ICEA po prvi put je prije tri godine uspostavljena saradnja sudova u BiH sa Sudskom administracijom Švedske u pogledu unutrašnje reorganizacije poslovnih procesa i ljudskih resursa u sudovima kako bi se postigli optimalni uslovi za brže i kvalitetnije obavljanje zadataka i radnih procesa u sudovima.

U prvoj fazi povećana je efikasnost u postupanju po predmetima u pilot sudovima, Općinskom sudu u Tuzli i Osnovnom sudu u Bijeljini. Unaprijeđeno je postupanje prije svega sudijskih pripravnika-volontera s ciljem njihovog stručnog usavršavanja kroz struktuiranu saradnju sa sudijama. Zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima sudova u Tuzli i Bijeljini, u drugoj fazi, saradnja je proširena i na ostale, gore navedene, pilot sudove u BiH.
 
Unutrašnja reorganizacija poslovnih procesa u sudovima doprinijela je kraćem trajanju postupaka, smanjenju broja neriješenih predmeta, smanjenju troškova suda kroz racionalnije korištenje ljudskih resursa, te istovremeno većoj motivaciji svih zaposlenih u sudovima na način da se sudijama omogućilo više vremena za kvalitetnu pripremu i postupanje po predmetima na način da se oslobode administrativnih poslova, a administrativnom/nesudskom osoblju se dala veća odgovornost u radu.

Unaprijeđena je metodologija rada i unutrašnja organizacija sudova, sagledane su mogućnosti preraspodjele zadataka te ojačana uloga pripravnika u sudovima kao budućeg stručnog kadra u smislu unapređenja kvalitete njihove edukacije i jačanja komunikacije/saradnje sa sudijama, dok s druge strane sudije su rasterećene određenih administrativnih poslova kako bi se sudije mogle posvetiti kvaliteti izrade sudskih odluka. Efikasno upravljanje ljudskim resursima, kao i samim sudskim postupkom je jedan od uslova za povećanje efikasnosti pravosudnog sistema u službi građana.

Poseban fokus je bio na uspostavljanju saradnje sa nadležnim ministarstvima pravde s ciljem usvajanja zakonodavnih izmjena, izmjena postojećih opisa poslova i uvođenja novih kategorija osoblja u sudovima kako bi se povećala njihova odgovornost, samostalnost i produktivnost u radu.

Izlagači na radionici i okruglom stolu bili su Nedim Bukvić, program menadžer Ambasade Kraljevine Švedske u BiH, Selim Karamehić, član VSTV-a BiH, Ana Bilić Andrijanić, predstavnik VSTV-a BiH i rukovoditelj Projekta ICEA i Mats Sjosten, predsjednik Okružnog suda u Varbergu, dok su učešće uzeli predstavnici pravosudnih institucija Švedske i VSTV-a BiH, ministri pravde državnog, entitetskog i kantonalnog nivoa BiH kao i predsjednici sudova, sudije, pripravnici i administrativno osoblje u sudovima.

Na dvodnevnoj radionici i okruglom stolu usvojeni su i sljedeći zaključci:

 1. Uvođenje novih radnih metoda je u većini ciljnih sudova dovelo do povećanja produktivnosti, efikasnosti i motivacije za rad među osobljem.
 2. Skraćivanje dužine trajanja predmeta i smanjenje broja neriješenih predmeta, te poboljšanje kvalitete se objašnjava činjenicom da je cjelokupno sudsko osoblje adekvatnije angažirano u sudu.
 3. Ključni čimbenik uspješnosti implementacije su posvećenost rukovodstva i povjerenje u rad pripravnika/volontera i sudskih asistenata.
 4. Potrebno je uvesti sistematičan i harmonizovan pristup edukaciji nesudskog osoblja.
 5. Uvesti sistem gradacije radnih zadataka, te uspostaviti jednoobrazan način postupanja i primjene liste delegiranih zadataka i check liste.
 • Potrebno je da komunikacija s ministarstvima pravde vezano za projektne aktivnosti  bude u koordinaciji s VSTV-om BiH, koristeći pozitivna iskustva i rezultate svih sudova.
 • Insistirati na racionalizaciji izdvajanja sredstava iz budžeta u skladu s novim metodama rada.
 • Inicirati izmjene zakonodavnog okvira u svrhu uvođenja nove kategorije uposlenika i izmjene opisa poslova već postojećih kategorija.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.

- KRAJ -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

03.12.2019.

Poziv na postizanje punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu

(Sarajevo, 3. decembar 2019.) – Glavna skupština Ujedinjenih naroda (UN), u oktobru 1992. godine, na posebnoj sjednici, održanoj radi obilježavanja završetka Desetljeća osoba s invaliditetom (1983.-1993.), usvojila je rezoluciju da se 3. decembra svake godine obilježava kao Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine, naglašava da se ljudska prava podjednako odnose na sve ljude, bez obzira na invaliditet, te da su osobe sa invaliditetom subjekti prava, koji treba da, potpuno i učinkovito, sudjeluju u društvu, na jednakoj osnovi s drugima.

Među ostalim obavezama, ustanovljenim Konvencijom, države potpisnice su preuzele i obavezu da osiguraju jednak i nediskriminirajući pristup pravdi osobama s invaliditetom, ravnopravno s drugim osobama, uključujući odgovarajuće obuke nosilaca pravosudnih funkcija u tu svrhu. 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je svjesno značaja i uloge pravosuđa u procesu postizanja ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u svim sferama društvenog života, te sprečavanja i suzbijanja diskriminacije po osnovu invaliditeta.

Stoga je VSTV BiH, putem Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“ kojeg finansira Vlada Švedske, pristupilo realizaciji aktivnosti koje za cilj imaju pružanje podrške osobama sa invaliditetom u ostvarivanju njihovih prava, pristupa pravosuđu i kontaktu sa sudovima.
 
Projektne aktivnosti u ovom domenu iti usmjerene su i na profesionalizaciju sudskog osoblja i razvijanje ujednačenog nivoa sudskih usluga, pri radu sa ovom ranjivom grupom. Kroz specijalno kreirane edukacije, posebna pažnja će biti posvećena unapređenju komunikacije i postupanja nosilaca pravosudnih funkcija sa osobama s invaliditetom, korisnicima sudova.

Također je u toku  je sveobuhvatna analiza arhitektonske i urbanističke pristupačnosti objekata pravosudnih institucija osobama sa invaliditetom, na temelju koje će biti izrađene preporuke za unapređenje. 

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.


-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH se pridružilo svjetskoj kampanji “16 dana” protiv nasilja nad ženama

26.11.2019.

(Sarajevo, 26. novembar 2019.) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) se pridružilo ovogodišnjoj međunarodnoj kampanji “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” u cilju jačanja svijesti o različitim vrstama nasilja nad ženama koje se svakodnevno dešava, kako u našoj zemlji, tako i širom svijeta. Kampanja počinje 25. novembra - Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra - Međunarodnim danom ljudskih prava čime se ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava.

Posljednjih godina VSTV BiH ulaže značajne napore te u okviru Projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“, kojeg finansira Vlada Švedske, provodi aktivnosti usmjerene ka unapređenju rodne ravnopravnosti u pravosuđu i pružanju podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa, uključujući žene žrtve nasilja, u kontaktu sa pravosuđem.

U tom smislu, VSTV BiH je dana 26.11.2019. godine, a u okviru Međunarodne kampanje, organizovao Okrugli sto na temu postupanja u predmetima rodno zasnovanog nasilja, koji je okupio nosioce pravosudnih funkcija. Okrugli sto je organizovan u partnerstvu sa Udruženjem sudija BiH, Udruženjem sudija FBiH, Udruženjem sudija RS, Udruženjem sudija BD BiH, Udruženjem žena sudija BiH, Udruženjem sudija Suda BiH i Udruženjem tužilaca FBiH, a na istom su prezentovane  dobre i loše prakse u procesuiranju predmeta rodno zasnovanog nasilja u BiH, te su predloženi načini za prevazilaženje izazova u postupanju u predmetima te vrste.

Predavaći na okruglom stolu su bile Meliha Sendić, predsjednica Centra ženskih prava Zenica i prof.dr. Ivanka Marković, šefica Odsjeka za krivično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i predsjednica Vijeća za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske.

Obzirom na nadležnosti i ulogu u pravosuđu BiH, Vijeće može dati značajan doprinos unapređenju položaja žena žrtava nasilja u kontaktu sa pravosuđem te se na taj način pridružiti naporima drugih institucija i organizacija civilnog društva u osiguravanju života bez nasilja i diskriminacije.

"16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svjetska kampanja koju obilježava  1.700 organizacija u preko 100 država svijeta, I kako je rečeno kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava čime se ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava.


Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh