Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

 

O nama

   1 - 5 / 5  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Koji je značaj Centra za BiH pravosuđe?

Koji je značaj Centra za BiH pravosuđe?

Očekuje se da će uspostava Centra imati nesumljiv doprinos ujednačavanju sudske prakse, profesionalnom usavršavanju nosilaca pravosudnih funkcija, te razmjeni informacija unutar pravne zajednice.

23.05.2008.

Koja je osnovna funkcija Centra?

Koja je osnovna funkcija Centra?

Osnovna funkcija Centra je omogućiti nosiocima pravosudnih funkcija i široj pravnoj zajednici jednostavan pristup širokom spektru pouzdanih pravnih informacija, koje su im potrebne u njihovom svakodnevnom radu.

20.05.2008.

Kakva je uloga Centra u oblasti edukacije sudija i tužilaca?

Kakva je uloga Centra u oblasti edukacije sudija i tužilaca?

Centar takođe organizira i koordinira sva pitanja u vezi edukacije sudija i tužilaca iz nadležnosti VSTV-a. Odjel promovira i pruža podršku profesionalnom usavršavanju trenutnih i budućih nosilaca pravosudne funkcije u Bosni i Hercegovini, te u vezi sa ovim inicira i koordinira edukaciju kroz saradnju sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca.

09.05.2008.

Koje informacije se mogu naći na web stranici Centra?

Koje informacije se mogu naći na web stranici Centra?

Informacije koje se mogu naći na web stranici Centra između ostalog uključuju: a) Pregled sudske prakse sudova u Bosni i Hercegovini, međunarodnih sudskih institucija, te sudova zemalja u okruženju, b) Ogledne primjere sudskih odluka i tužilačkih akata c) Edukativne module d) Stručne radove e) Ostale informacije pravne prirode.

09.05.2008.

Ko je podržao osnivanje Centra?

Ko je podržao osnivanje Centra?

Osnivanje Centra finansijski je podržala Španska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju, kao i Evropska komisija. Tehničku pomoć pružio je Dokumentacioni Centar Visokog sudskog vijeća Španije koji je u mnogome poslužio kao uzor za razvoj Centra VSTV-a BiH.

09.05.2008.

   1 - 5 / 5