Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Trebinju

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Okružni privredni sud u Trebinju

Naziv suda : Okružni privredni sud u Trebinju

Predsjednik suda : Smajil Begović

Podpredsjednici suda :

Zamjenik predsjednika suda :

Podpredsjednik suda : Mirjana Kokotović

Adresa : Kralja Petra I Oslobodioca 48

Telefon : 059 245 301

Telefon : 059 245 331

Telefaks : 059 245 330

Elektronska pošta : okpsud-trebinje@pravosudje.ba

Web stranica : https://okprivsud-trebinje.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 07:00-15:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Potvrde za stečajeve i likvidacije; IzvodI iz sudskog registra

Osoba za odnose s javnošću : Jovanka Misita

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 059 245 301

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : jovanka.misita@pravosudje.ba