Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

 

Aktuelnosti

Informacija o radu kantonalnog suda u tuzli za 2018. Godinu

Odredbom člana 63. navedenog Zakona propisano je da sud podnosi godišnju informaciju o svom radu za proteklu godinu nadležnom ministarstvu pravde i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

25.03.2019.

Provstepena presuda Kantonalnog suda U Tuzli

Kantonalni sud u Tuzli, odlučujući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona broj T03 0 KT 0062772 18 2 od 20.06.2018. godine, koja je potvrđena dana 21.06.2018. godine, nakon održanog pretresa u prisustvu tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, optuženog Fehima Zulića i njegovog branioca, advokata Hećimović Bakira, dana 15.03.2019.godine donio i u prisustvu stranaka i branioca optuženog javno objavio

20.03.2019.

Potvrđena presuda Kantonalnog suda U Tuzli 20.03.2019.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Svaki građanin ima pravo na pristup sudu, pravo na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku, a ova načela sadržana u članu 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima su obavezni i dužni u svom radu poštovati i...

26.08.2010.

više

Sudski predmeti - online
Brzi linkovi
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

Spiskovi stalnih sudskih tumača

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

više