Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Trebinju

mail print fav manja slovaveca slova

JAVNI KONKURS

09.03.2021.

Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, sa probnim radom od 3 (tri) mjeseca, na radno mjesto: Vozač –  1 (jedan) izvršilac.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

JAVNI KONKURS

10.09.2019.

Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, sa probnim radom od 3 (tri) mjeseca, na radno mjesto: Referent za upravljanje predmetima, unos dokumenata i prijem pošte –  1 (jedan) izvršilac.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Opšte informacije

01.02.2012.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom privrednom sudu Trebinje, članom 4. utvrđena su radna mjesta, njihov opis, broj radnika koji je potreban za izvršenje poslova, stručna sprema i ostali opšti i posebni uslovi koje radnici moraju da ispunjavaju. Pravilnikom je utvrđen i opis poslova, stručna sprema i ostali opšti i posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju.

Zavisno od potrebe posla koji se obavlja,predsjednik suda može raspisati javni konkurs ili oglas radi zasnivanja radnog odnosa na određeno ili neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radnike propisani su u članu 29. Zakona o državnim službenicima (Sl.gl.RS br.118/08), a koji se primjenjuje i na radnike suda, shodno članu 55. Zakona o sudovima Republike Srpske (Sl.gl.RS br.111/04), ako zakonom nije drugačije određeno.

Opšti uslovi za kandidata su:

-          da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

-          da je stariji od 18 godina,

-          da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-          da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

-          da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudu.

 

Pored naprijed navedenih uslova, potrebno je da kandidat i spunjava i posebne uslove:

      -          odgovarajuća školska sprema,

-          odgovarajuće radno islustvo u traženom stepenu obrazovanja i

-          položen pravosudni ili stručni ispit.

  

Sve molbe za prijem u radni odnos predaju se na pisarnici suda, ili putem pošte na adresu:

Okružni privredni sud Trebinje

Kralja Petra I Oslobodioca bb
89101 Trebinje
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Sudije i stručni saradnici biraju se na način i u postupku propisanom Zakonom o visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

Prijem ostalih radnika u sudu u nadležnosti je Predsjednika suda.

Predsjednik suda raspisuje javni konkurs ili oglas radi zasnivanja radnog odnosa na određeno ili neodređeno vrijeme

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh